top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME KOŞULLARI

SATICI BİLGİLERİ

Unvan: ZEYNEP PELİN AĞGÜNLÜ ŞAHIS ŞİRKETİ

Adres: Tunahan Mah. 211. Sk 8A Etimesgut / ANKARA

E-Posta: zeyneppeliinco@gmail.com

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Aras Kargo

ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

İşbu Ön Bilgilendirme Koşulları kapsamında ALICI’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, ALICI’nın Mal/Hizmet’in online olarak satın alınmasına ilişkin olarak 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Mesafeli Satış Sözleşmesini (¨Sözleşme¨) onaylaması gerekmektedir. Ön Bilgilendirme Koşulları ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Zeynep Pelin Ağgünlü tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri tüm detaylarıyla www.zeyneppelinco.com (¨İnternet Sitesi¨) adresinde yer almaktadır.

İnternet Sitesi’nde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

Malın/Ürünün/Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, temel özellikleri, marka/modeli, rengi, birim fiyatı, satış bedeli, kargo ücreti ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler ALICI tarafından satın alma adımında seçilmiş ve onaylanmıştır.

ÖDEME (TAHSİLAT) BİLGİLERİ

Ödeme Şekli/Aracı:

Toplam Tutar:

TESLİMAT BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Sipariş Tarihi:

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Fatura Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Siparişinizin kargoya teslimatının ardından ki 7 (yedi) iş günü içinde e-faturanız siparişinizi oluşturduğunuz e-mail adresinize gönderilmektedir. Ayrıca faturanız sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim de edilmektedir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.

GENEL HÜKÜMLER

ALICI, İnternet Sitesinden almış olduğu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin Ön Bilgilendirme Koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, Sözleşme kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerinin de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'ya veya ALICI’nın İnternet Sitesinde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen şekilde teslim edilir:

SATICI, Ürünler'i  anlaşmalı kargo firması olan ARAS KARGO aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, 2 (iki) - 5 (beş) iş günü (Pazartesi-Cuma) içeris​inde TÜKETİCİ tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Kargo firması, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte kendi standart teslimat süreleri içerisinde ALICI’lara ulaştırmaktadır.

Ürün(ler)’in teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Sözleşme konusu Ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün(ler)’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün(ler)’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Teslimat sırasında adreste bulunmadığı takdirde kargo “teslim edilmedi” olarak işaretlenir ve en yakın Yurtiçi Kargo şubesinden teslim alabileceğine dair bir not bırakılır. 3 (üç) gün içerisinde kargonun şubeden teslim alınmaması durumunda sipariş SATICI’nın ofis adresine geri döner. 

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ürün bedelinin SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

SATICI, sipariş konusu ürün/ürünlerin tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Tüketiciye bildireceğini ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen mücbir sebepler (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine ödenir. 

SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

CAYMA HAKKI

ALICI, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

Cayma hakkının kullanılması için  ALICI’nın 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile açık yazılı bildirimde bulunması ve ürünün 6 ıncı madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, Ek’te yer alan cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile yapılan iadelerde teslimat bedeli ücretsizdir. SATICI’nın anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ürünün iade şartlarına uygunluğu hızlı ve doğru bir şekilde kontrol edilir ve ahsil edilen ürün bedelini hangi ödeme aracı ile satın alım yapılmışsa o şekilde ALICI’ya iade eder. Kredi kartlarında bankadan kaynaklı gecikmelerden dolayı Everyday by Reng sorumlu değildir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürün iade şartlarına uygun değilse iade ret nedeni iletilerek iade için gönderilen ürün teslimat ALICI’nın teslimat adresine geri gönderilir.

İade etmek istenilen ürünün irsaliye/fatura aslının da mutlaka ürün ile birlikte SATICI’ya göndermiş olması gerekmektedir. Faturanın üzerine iade nedenini işlenerek ve imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir. Faturayı mutlaka gönderilecek paketin içine konulmalıdır. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, vergi mevzuatı gereği, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER  

Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

 • ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

 • kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

 • yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

 • teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

 • ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri

 • elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

 • fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

 • abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

 • belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

 • ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

 • genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

İşbu Ön Bilgilendirme Koşulları’nın uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. 

İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır. Tüketici, işbu Ön Bilgilendirme Koşulları’nda satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Koşulları’ndaki tüm açıklamalar ve bilgiler ALICI’nın İnternet Sitesi’nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve ALICI arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır. 

SATICI

ZEYNEP PELİN CO

Zeynep Pelin Ağgünlü Şahıs Şirketi

ZEYNEPPELİN.CO

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nın SATICI’ya ait www.zeyneppelinco.com elektronik ticaret internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi İnternet Sitesi’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1-TARAFLAR 

1.1- SATICI

Unvan: ZEYNEP PELİN AĞGÜNLÜ ŞAHIS ŞİRKETİ

Adres: Etimesgut/ Ankara / Türkiye

Mersis Numarası: 0734202382100001

E-Posta: zeyneppeliinco@gmail.com

1.2- ALICI (TÜKETİCİ)

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 2-KONU

2.1- İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün(ler)’in satışı, teslimi ve diğer hususlar ile ilgili olarak 7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2- İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Koşulları ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen e-fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

2.3- İnternet Sitesi’nde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1- Elektronik ortamda alınan Ürün/Ürünler’in cinsi ve türü, miktarı, temel özellikleri, marka/modeli, rengi, birim fiyatı, satış bedeli, kargo ücreti ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri satın alma adımında ALICI’nın bildirdiği bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler ALICI tarafından satın alma adımında seçilmiş ve onaylanmıştır.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı (TL)

Toplam (TL)

Marka, Ürün, Renk vb.

 

 

 

Kargo Ücreti

 

Sipariş Ödeme Toplamı (KDV Dahil)

 

 

ÖDEME (TAHSİLAT) BİLGİLERİ

Ödeme Şekli/Aracı:

Toplam Tutar:

TESLİMAT BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Sipariş Tarihi:

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Fatura Adresi:

Telefon:

E-Posta:

3.2- Yukarıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

3.3- SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’ nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

3.4- Siparişinizin kargoya teslimatının ardından ki 7 (yedi) iş günü içinde e-faturanız siparişinizi oluşturduğunuz e-mail adresinize gönderilmektedir. Ayrıca faturanız sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim de edilmektedir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

3.5- Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece ilgili Ürün/Ürünlere ait sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 4 üncü maddesinde belirtilmiştir.

MADDE 4-GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, İnternet Sitesinden almış olduğu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin Ön Bilgilendirme Koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, Sözleşme kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerinin de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2- Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir. 

4.3- Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'ya veya ALICI’nın İnternet Sitesinde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen şekilde teslim edilir:

SATICI, Ürünler'i  anlaşmalı kargo firması olan YURTİÇİ KARGO aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, 2 (iki) - 5 (beş) iş günü (Pazartesi-Cuma) içeris​inde TÜKETİCİ tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Kargo firması, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte kendi standart teslimat süreleri içerisinde ALICI’lara ulaştırmaktadır. 

4.4- Ürün(ler)’in teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Sözleşme konusu Ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün(ler)’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün(ler)’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.5- Teslimat sırasında adreste bulunmadığı takdirde kargo “teslim edilmedi” olarak işaretlenir ve en yakın Yurtiçi Kargo şubesinden teslim alabileceğine dair bir not bırakılır. 3 (üç) gün içerisinde kargonun şubeden teslim alınmaması durumunda sipariş SATICI’nın ofis adresine geri döner.

4.6- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ürün bedelinin SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.9- SATICI, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.10- SATICI, sipariş konusu ürün/ürünlerin tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Tüketiciye bildireceğini ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11- SATICI, Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen mücbir sebepler (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine ödenir.

4.12- SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.13- Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.zeyneppelinco.com sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Böyle bir durum olması sonucunda ALICI, SATICI tarafından bilgilendirilir, gerekli durumlarda sipariş SATICI tarafından iptal edilebilir.

4.14- ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, SATICI sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

4.15- ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.16- ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

MADDE 5-CAYMA HAKKI

5.1- ALICI, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2- Cayma hakkının kullanılması için  ALICI’nın 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile açık yazılı bildirimde bulunması ve ürünün 6 ıncı madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, Ek’te yer alan cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

5.3- ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü SATICI’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile yapılan iadelerde teslimat bedeli ücretsizdir. SATICI’nın anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ürünün iade şartlarına uygunluğu hızlı ve doğru bir şekilde kontrol edilir ve ahsil edilen ürün bedelini hangi ödeme aracı ile satın alım yapılmışsa o şekilde ALICI’ya iade eder. Kredi kartlarında bankadan kaynaklı gecikmelerden dolayı ZeynepPelinCo sorumlu değildir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürün iade şartlarına uygun değilse iade ret nedeni iletilerek iade için gönderilen ürün teslimat ALICI’nın teslimat adresine geri gönderilir.

5.4- İade etmek istenilen ürünün irsaliye/fatura aslının da mutlaka ürün ile birlikte SATICI’ya göndermiş olması gerekmektedir. Faturanın üzerine iade nedenini işlenerek ve imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir. Faturayı mutlaka gönderilecek paketin içine konulmalıdır. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, vergi mevzuatı gereği, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.

5.5- ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

5.6- ALICI’nın ayıplı ürünlere ilişkin kanundan kaynaklanan hakları ise saklı olup, ALICI, ürünlerin teslimi anında ürünü muayene etme ve tespit ettiği ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. 

MADDE 6-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER  

Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: 

 • ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

 • kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

 • yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

 • teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

 • ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri

 • elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

 • fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

 • abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

 • belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

 • ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

 • genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

MADDE 7-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 8-YETKİLİ YARGI MERCİLERİ 

İşbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. 

MADDE 9-YÜRÜRLÜK

ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Koşulları’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, tamamını www.zeyneppelinco.com elektronik ticaret internet sitesinde (elektronik ortamda) gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek siparişin gerçekleşmesi durumunda işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme Ön Bilgilendirme Koşullarında yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

SATICI

ZEYNEP PELİN CO

Zeynep Pelin Ağgünlü Şahıs Şirketi

ALICI

bottom of page